plannja-filler-strip

Tätningsband

Plannjas tätningsband används vid montering av profiler och takpannor, för att täta vid nock och takfot.

  • Produkt
  • Beskrivning