plannja ladda ner-1920

Programvaror

Plannja Strong dimensioneringsprogram för Windows

Plannja Strong är ett program för dimensionering av Plannjas plåtprofiler för tak och vägg enligt gällande Eurokoder. Programmet är flexibelt och klarar alla normalt förekommande laster liksom varierande spännvidder och olika skarvtyper.

Plannja Combideck dimensioneringsprogram för Windows

Programmet anger armering i bjälklagsfält och innerstöd med avseende på angivna laster. Annan erforderlig armering för sprickbildning, inspänning, kantarmering eller för totalstabilisering redovisas ej. Programmet är flexibelt och klarar alla normalt förekommande laster liksom varierande spännvidder. Ny version, nu anpassad för Eurokod. 2013-01-01

Combideck 7.10

msi, 2,1 MB

Strong 6.60

msi, 2,4 MB