plannja ladda ner-1920

Beställningsunderlag

Egenkontroll takmontage

Kontrollera de olika momentern vid takmontage

 

Beställning: Injustering av ventilation

För att injustering ska kunna utföras måste ventilationsanläggningen vara färdigställd och komplett monterad.

Om ej injustering kan utföras vid beställt besök, på grund av till exempel felmontage eller ej komplett system, debiterar vi hela kostnaden för ett nytt besök.


Aggregat:

Aggregat skall vara monterat enligt montageinstruktion. Aggregatet skall vara tillgängligt för service enligt anvisningar. VM aggregat är försett med kondensavlopp.(behövs inte på VR aggregat)


Kanaler:

Kanaler ska vara sammanfogade i skarvar med 3st popnit/skarv. Vid behov fixerats till byggnadsstommen enligt monteringsanvisningar. Eventuella rensluckor ska vara åtkomliga. Kondensisolerade kanaler är tätt anslutna mot aggregat. Isolering är utförd enligt ritningsanvisningar.
Add another

Teknikern ringer för att boka tid

pp.kk.vvvv

Anmälan om önskad injustering skall göras 3-4 veckor innan arbetet måste vara utfört

Bekräftelse och protokoll skickas

Kopia av protokoll skickas