store løftet-60-talshus

Arkitekt

Byggnads Informations Modellering (BIM)

BIM är ett koncept där alla medverkande parter i ett projekt, såsom arkitekter, ingenjörer, och andra specialister kan använda och samlas kring en och samma 3D-Modell och få en virtuell överblick vilket underlättar för samordning och förhindrar felaktiga val. En BIM-modell underlättar även vid ombyggnationer och underhåll under hela dess livslängd.

BIM-modell; Datorgenererade generisk modell med exakt geometri och data för att stödja en konstruktion och ge underlag för tillverkning och även upphandling. Uppbyggd med olika BIM-CAD objekt/produkter med innehållande information som kan användas till många ändamål och av många aktörer.