plannja-flashings-h

Bleck och beslag skapar en genomtänkt helhet

Vi erbjuder ett brett sortiment av bleck och beslag. Plannjas produkter är anpassade för olika taktyper och takprofiler, de skapar en genomtänkt helhet. Om det behövs så tar vi givetvis fram specialprodukter.