plannja-antikondens

Antikondensfilt eller antikondensbeläggning

För att minska risken för korrosionsskador på tak som inte är isolerade till exempel lagerbyggnader kan ett tak med antikondensfilt eller antikondensbeläggning vara lösningen. Båda varianterna fungerar så att de suger upp och håller kvar tillfällig kondens och när kondensationen upphör så ventileras fukten ut.

Fördelar med antikondensskydd

• Sid- och ändöverlapp är fria från kondensskydd varför fukt inte kan sugas in utifrån.
• Såväl antikondensfilten och antikondensbeläggningen är ljudreducerande.
• Antikondensbeläggningen är beständig mot röta och frost och öppen för diffusion och påverkar inte plåtens rostskydd.


Plannja Antikondensfilt

Plannja har en ny lösning med antikondensfilt som erbjuds som tillval på vissa profiler. Fördelarna med den nya filten är att den enkelt läggs på profilerna i samband med tillverkning.


Plannja antikondensbeläggning

Vi kan också erbjuda vår nya antikondensbeläggning som tillval på vissa av våra profiler. Beläggningen är en vattenbindande, sammetsliknande beläggning som består av nylonfibrer. Materialet i sig självt är icke-absorberande, vattnet binds istället kapillärt mellan fibrerna. Vattnet transporteras i beläggningen och rinner därmed förbi åsar av såväl stål som trä utan att avrinning sker.