plannja ladda ner-1920

Produktbedömning

Plannjas målsättning är att samtliga produkter ska vara registrerade i BASTA. Våra mest frekventa material/beläggningar som vi själva tillverkar finns bedömda i SundaHus och Byggvarubedömningen.

Majoriteten av Plannjas produkter omfattas inte av Svanens krav och behöver inte registreras i Svanens byggportal. Plannjas produkter till tak och fasad såsom exempelvis takavvattningsprodukter, innehåller inget eller mindre än 10 viktprocent koppar och kan användas i Svanenmärkta hus.