Miljö och kvalitet

plannja-husarö-adj-hix

Prima järnmalm, en gnutta kol och upp till en tredjedel återvunnet stål. Det är grundreceptet för Plannjas stålplåt. Den valsas till tunnplåt och formas vackert för att skydda och dekorera byggnaders tak och fasader. En mansålder senare kan plåten demonteras och återvinnas till 100%. Plåtens kretslopp är hjärtat i Plannjas miljöarbete. Därutöver har vi exempelvis börjat ersätta traditionella beläggningar med mer miljöanpassade som baseras på rapsolja. Vi jobbar kontinuerligt med smartare transporter och låter, så långt det är möjligt, tillverka en enskild produkt i det land där den säljs mest. Vi kallar det Närproducerat från Plannja. Ett förhållningssätt nära våra kunder; med miljö och design i blickfånget.

Plannja bedriver all verksamhet resurssnålt och effektivt med optimal användning av råvaror, energi och andra naturresurser. Plannja AB är sedan 2004 miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 14001:2004. Inom företaget sker ständigt förbättring av produkternas miljöegenskaper ur ett livscykelperspektiv.

Miljöhanteringen kännetecknas av bland annat tekniskt-ekonomiska tillverkningsprocesser, mätbara miljömål och löpande verifieringar som uppfyller av samhället ställda krav och villkor. Miljöarbetet är i tillämpliga delar anpassade till internationella överenskommelser och branschövergripande principer.

Policy, certifikat och miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad för bättringsfärg och tätfett

@

Önskar du ett nytt plåttak?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig. Vi går tillsammans igenom materialval och skapar ett underlag till en offert. Utvald återförsäljare återkommer sedan till dig med ett pris på ditt nya tak.
Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?  Läs mer vår integritetspolicy.
Jag är intresserad av ett tak *