Ladda ner

Egenkontroll takmontage

Kontrollera de olika momentern vid takmontage

Beställningsunderlag

Beställning: Injustering av ventilation

För att injustering ska kunna utföras måste ventilationsanläggningen vara färdigställd och komplett monterad.

Om ej injustering kan utföras vid beställt besök, på grund av till exempel felmontage eller ej komplett system, debiterar vi hela kostnaden för ett nytt besök.

Aggregat:
Aggregat skall vara monterat enligt montageinstruktion. Aggregatet skall vara tillgängligt för service enligt anvisningar. VM aggregat är försett med kondensavlopp.(behövs inte på VR aggregat)

Kanaler:
Kanaler ska vara sammanfogade i skarvar med 3st popnit/skarv. Vid behov fixerats till byggnadsstommen enligt monteringsanvisningar. Eventuella rensluckor ska vara åtkomliga. Kondensisolerade kanaler är tätt anslutna mot aggregat. Isolering är utförd enligt ritningsanvisningar.

Bifogar ritning
Teknikern ringer för att boka tid
pp.kk.vvvv
Anmälan om önskad injustering skall göras 3-4 veckor innan arbetet måste vara utfört
Bekräftelse och protokoll skickas
Kopia av protokoll skickas
@

Önskar du ett nytt plåttak?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig. Vi går tillsammans igenom materialval och skapar ett underlag till en offert. Utvald återförsäljare återkommer sedan till dig med ett pris på ditt nya tak.
Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?  Läs mer vår integritetspolicy.
Jag är intresserad av ett tak *