plannja ladda ner-1920

Miljö och kvalitet

 

Prima järnmalm, en gnutta kol och upp till en tredjedel återvunnet stål. Det är grundreceptet för Plannjas stålplåt. Den valsas till tunnplåt och formas vackert för att skydda och dekorera byggnaders tak och fasader. En mansålder senare kan plåten demonteras och återvinnas till 100%. Plåtens kretslopp är hjärtat i Plannjas miljöarbete. Därutöver har vi exempelvis börjat ersätta traditionella beläggningar med mer miljöanpassade som baseras på rapsolja. Vi jobbar kontinuerligt med smartare transporter och låter, så långt det är möjligt, tillverka en enskild produkt i det land där den säljs mest. Vi kallar det Närproducerat från Plannja. Ett förhållningssätt nära våra kunder; med miljö och design i blickfånget.

Plannja bedriver all verksamhet resurssnålt och effektivt med optimal användning av råvaror, energi och andra naturresurser. Plannja AB är miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 14001. Inom företaget sker ständigt förbättring av produkternas miljöegenskaper ur ett livscykelperspektiv.

Miljöhanteringen kännetecknas av bland annat tekniskt-ekonomiska tillverkningsprocesser, mätbara miljömål och löpande verifieringar som uppfyller av samhället ställda krav och villkor. Miljöarbetet är i tillämpliga delar anpassade till internationella överenskommelser och branschövergripande principer.

Policy och certifikat

Policy Quality

pdf, 38,7 KB

Policy Environmental

pdf, 40,5 KB

Kvalitetspolicy

pdf, 75,4 KB

ISO 9001 och 14001

pdf, 1,1 MB

Miljöpolicy

pdf, 56,6 KB

Säkerhetsdatablad för bättringsfärg och tätfett

Abratex bättringsfärg

pdf, 116,7 KB

Fogmassa

pdf, 84,2 KB

Silicone

pdf, 78,5 KB

Tätfett

pdf, 32,1 KB

To main download page