Plannja Steinwalls

Plannja Steinwalls är specialiserade som leverantör av tunnplåtsprodukter till småhusindustrin och nyproduktion av bostäder. I produkterbjudandet finns takavvattning, bleck och beslag, takprofiler, takgenomföringar, taksäkerhet samt bostadsventilation som paketeras för varje kundunik husenhet. Plannja Steinwalls är ett dotterbolag i Plannja och har sin verksamhet i Landsbro.

Företaget har ca 85 anställda och omsätter knappt 200 miljoner. 

Kontakta
Plannja Steinwalls AB
Fröderydsvägen 17
570 12 Landsbro

Telefon: 010-516 14 30
Telefax: 010-516 14 10
E-post: husfabriker@plannja.se