Den 25 juli 2003 trädde lagen om elektronisk kommunikation i kraft. Lagen innebär i korthet att den som besöker en webbplats ska informeras om huruvida webbplatsen innehåller kakor, hur dessa kakor används och hur de kan undvikas.
Kakor används på Plannjas webbplats. Vi använder både beständiga kakor och sessionskakor.

Sessionskakor lagras inte permanent på din dator, utan ligger bara i datorns minne medan du besöker webbplatsen. De används för att skicka information mellan servern och datorn. När du stänger webbläsaren försvinner de.

Beständiga kakor används bara för att lagra den målgrupp du valde vid ditt första besök på webbplatsen.

Vi sparar inga personuppgifter och kan inte spåra information om våra besökare via kakor.

Om du inte godkänner användningen av kakor på Plannjas webbplats enligt ovanstående beskrivning ska du lämna webbplatsen, stänga webbläsaren och radera den beständiga kaka som har lagrats i webbläsarens mapp med temporära filer.

Kontakta oss om du har ytterligare frågor.