Denna webbplats tillhandahålls av Plannja AB och dess dotterbolag (nedan kallat ”Plannja”) som en service till våra kunder, återförsäljare och partners.

Syftet med webbplatsen
Informationen på webbplatsen syftar till att ge generell information om Plannjas produkter, och även om Plannja strävar efter att innehållet är korrekt lämnas inga garantier för att informationen är fullständig eller korrekt.

Länkar till andra webbplatser
Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Plannja ansvarar inte för innehållet på andra webbsidor, eller produkter/tjänster som erbjuds på dessa.

Begränsning av ansvar
Allt innehåll på webbplatsen tillhandahålls utan några som helst garantier. Under inga omständigheter kan Plannja hållas ansvarigt för skador som kan uppstå vid användning av eller oförmåga att använda informationen på webbplatsen.
All nedladdning av material/filer från webbplatsen sker på egen risk, Plannja tar inte ansvar för eventuella skador på användarens datorsystem eller förlust av data som kan uppstå genom nedladdning eller användning av material eller filer från webbplatsen.
Plannja lämnar inga garantier för att webbplatsen alltid fungerar och friskriver sig från allt ansvar vid utebliven tillgång till webbplatsen.