Bostadsventilation

Klimatfrågan är viktig även inomhus

Plannjas ventilationssortiment är typgodkänt och komplett med kanaler och tillbehör såsom spjäll och ljuddämpare. Ventilationssortimentet är utvecklat för enkel montering, och för alla typer av villor som har självdrag, mekanisk frånluftsventilation eller någon form av värmeåtervinning med värmeväxlare.