Plannja Tradition

Traditionell takavvattning för traditionella tak

Plannja Tradition är ett traditionellt takavvattningssystem som i kombination med plåtslagarens stilfulla takarbete och eleganta beslagningar verkligen kommer till sin rätt. Naturligtvis fungerar Plannja Tradition även till andra fastighter.