Plannja Standard

En perfekt kombination av estetik, ekonomi och funktion

Plannja Standard takavvattningssystem passar för alla typer av byggnader. Just mångsidigheten i olika byggnadssammanhang, god totalekonomi samt hög kvalitet och lång livslängd, gör Plannja Standard till vårt mest populära takavvattningsystem.