Takavvattning i aluminium

Säker funktion och inramande estetik

Plannja Takavvattning Aluminium är för alla som har hus vid saltstänkta kuster ett logiskt val då man väljer takplåten i aluminium.

Under benämning Plannja Takavvattning Aluminium har vi samlat allt du behöver i form av hängrännor, stuprör, rännkrokar och innovativa tillbehör. Det ger en trygg lösning som minimerar risken för vatten- och fuktangrepp på fasader, sockel och grund. Bara ett lätt regn om en millimeter nederbörd per timme på 100 kvadratmeter tak, innebär 500 liter vatten under fem timmar. Ett skyfall med 50 millimeter regn motsvarar 5000 liter.