Den diskreta solvärmelösningen passar byggnadens stil.

Plannja Trend Solar är en unik lösning både till sin stil och sin teknik. Produkten har avancerad design – solfångarna integreras med takprofilen, vilket betyder att lösningen lämpar sig särskilt för objekt med krävande arkitektur. Plannja Trend Solar producerar energi med stil. Plannja Trend Solar tillverkas för att integreras i taket Plannja Trend. Separata bärande konstruktionsramar levereras i paketet för montering uppe på taket. Färdiga paket finns att få med solfångarytor på 4, 6 och 8 m2.


Plannja Trend Solar finns tillgängligt tillsammans med taketprofilen Plannja Trend – det passar inte med något annat tak.

Trend Solar
Antal permanentboende 2-3
Solfångaryta (m2) 4
Trend Solar
Antal permanentboende 4
Solfångaryta (m2) 6
Trend Solar
Antal permanentboende 6+
Solfångaryta (m2) 8
Trend Solar med vattentank
Antal permanentboende 2-3
Solfångaryta (m2) 4
Vattentank (l) 300
Trend Solar med vattentank
Antal permanentboende 4
Solfångaryta (m2) 6
Vattentank (l) 300
Trend Solar med vattentank
Antal permanentboende 5
Solfångaryta (m2) 6
Vattentank (l) 400
Trend Solar med vattentank
Antal permanentboende 6+
Solfångaryta (m2) 8
Vattentank (l) 400
Trend Solar med hybrid vattentank
Solfångaryta (m2) 6
Vattentank (l) 500
Trend Solar med hybrid vattentank
Solfångaryta (m2) 6
Vattentank (l) 750
Trend Solar med hybrid vattentank
Solfångaryta (m2) 8
Vattentank (l) 750
Trend Solar med hybrid vattentank
Solfångaryta (m2) 8
Vattentank (l) 1000