Omvandlar enkelt solens strålar till elektricitet.

Plannja solelpaket är kompletta system som omvandlar solens
strålar till elektricitet. Systemen kan kopplas direkt till elnätet. I
paketet ingår solpaneler som installeras på taket samt fästdon,
kablage och växelriktare. Solpanelerna kan monteras på alla
sorters tak och ytor, och systemet kan enkelt kopplas till elnätet.
Den producerade elen används i huvudsak i fastigheten och
överskottselen kan säljas till elbolaget.
Plannja solelpaket finns att få i tre storlekar efter den nominella
effekten: 2, 4 och 6 kilowatt.

Solelpaket
Nominell effekt (kWp) 2
Antal paneler 8
Standarduppsättning 2x4
Total panelyta (m2) 13
Solelpaket
Nominell effekt (kWp) 4
Antal paneler 16
Standarduppsättning 2x8
Total panelyta (m2) 26
Solelpaket
Nominell effekt (kWp) 6
Antal paneler 24
Standarduppsättning 3x8
Total panelyta (m2) 39