Solenergi

Enkel och förmånlig tillskottsenergi

Om man vill skära ned driftskostnaderna till ett minimum och följa principerna för hållbar utveckling är det viktigt att varmvattnet och elektriciteten till hushållen produceras energieffektivt. De stigande energikostnaderna, den allt strängare lagstiftningen och en ambition att handla miljövänligt är bra orsaker att använda förnybara energikällor.

Det finns två typer av solenergisystem. Solvärmesystem omvandlar solens energi till varmt vatten medan solelsystem omvandlar solens energi till el. Plannjas produktfamilj för solenergi består av lösningar för solvärme och solel. Komponenterna håller hög kvalitet och de erbjuder utmärkt prestanda och användbarhet, drifts- och installationskomfort samt minimala underhålls- och driftskostnader.

Hos oss hittar du ett omfattande produkturval från vilket vi tillsammans kan välja en tillämpning som passar just dig.