Övriga profiler

En funktionell beklädnad av väggar och tak både inom och utomhus. Flera av Plannja profiler finns med praktiskt kondensskydd på undersidan av plåten.