En vision brukar beskrivas som en önskad framtidsbild att sträva mot. För Plannjas del är visionen att skapa bättre byggnader genom helhetslösningar baserade på produkter i tunnplåt och därtill värdeskapande tjänster.