Vi på Plannja fokuerar på tre värdeområden för våra kunder: För det första ska vi fortsätta att vara den ledande takleverantören i materialkategorin stålplåt. För det andra ska vi utveckla de mest energieffektiva lösningarna inom ramarna för vår miljöcertifiering. Och för det tredje ska våra kundrelationer präglas av lokala och nära samarbeten. För att lyckas behöver Plannjas engagemang kännetecknas av flexibilitet och enkelhet i allt vi gör.

Plannjas strategi