Plannjas moderbolag och huvudkontor ligger i Järnforsen, Sverige. I koncernen ingår sju tillverkande/säljande bolag. Vi har ett eller flera säljkontor i respektive land. Tillverkning finns i Järnforsen och Landsbro, Sverige, Warszawa, Polen och Bacau, Rumänien

Norge: plannja.no >>
Danmark: plannja.dk >>
Polen: plannja.pl >>
Rumänien: plannja.Srl >>