Prima järnmalm, en gnutta kol och upp till en tredjedel återvunnet stål. Det är grundreceptet för Plannjas stålplåt. Den valsas till tunnplåt och formas vackert för att skydda och dekorera byggnaders tak och fasader. En mansålder senare kan plåten demonteras och återvinnas till 100 %. Plåtens kretslopp är hjärtat i Plannjas miljöarbete! Därutöver ersätter vi exempelvis traditionella beläggningar med mer miljöanpassade som baseras på rapsolja. En lite mer formell beskrivning av Plannjas miljö och kvalitetsarbete låter så här: All vår tillverkning är sedan 1992 kvalitetscertifierad enligt SS-EN ISO 900.1(nuvarande certifikat enligt ISO 9001:2008). Sedan år 2004 är Plannja dessutom miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 14001:2004. 

Kretslopp