Typdetaljer

510-010 Nock, på bärläkt
  

510-011 Nock, på strö- och bärläkt
  

510-020 Gavel
  

510-025 Anslutning högdel
  

510-026 Strö- och bärläkt
  

510-027 Bärläkt
  

510-030 Takfot, på strö- och bärläkt
  

510-031 Takfot, på bärläkt
  

510-032 Takfot, på Plannja Renoveringsläkt
  

510-040 Vinkelränna, alternativ 1
  

510-041 Vinkelränna, alternativ 2
  

510-050 Infästningsplan
  

510-051 Läggningsschema