Typdetaljer

265-010 Nock, på plant underlag 
  

265-011 Nock, på strö- och bärläkt  
  

265-012 Nock, på bärläkt  
  

265-020 Gavel, start  
  

265-021 Gavel, slut 
  

265-030 Takfot, med omvik på plant underlag
  

265-031 Takfot, med omvik på strö- och bärläkt
  

265-032 Takfot, med omvik på bärläkt
  

265-033 Takfot, på plant underlag
  

265-034 Takfot, på strö- och bärläkt
  

265-035 Takfot, på bärläkt
  

255-036 Takfotsprofil, på plant underlag
  

265-037 Takfotsprofil, på bärläkt
  

265-040 Vinkelränna, på plant underlag
  

265-041 Vinkelränna, på läkt
  

265-050 lnfästningsplan, på plant underlag
  

265-051 lnfästningsplan, på bärläkt
  

265-060 Sidöverlapp
  

265-070 Låst ändöverlapp