Typdetaljer

530-010 Nock, på bärläkt
  

530-011 Nock, på strö- och bärläkt
  

530-020 Gavel
  

530-025 Anslutning högdel
  

530-026 Strö- och bärläkt
  

530-027 Bärläkt
  

530-030 Takfot, på strö- och bärläkt
  

530-031 Takfot, på bärläkt
  


530-040 Vinkelränna, alternativ 1
  

530-041 Vinkelränna, alternativ 2
  

530-050 lnfästningsplan, stål
  

530-051 lnfästningsplan, aluminium
  

530-052 Läggningsschema