Typdetaljer

710-010 Sidöverlapp och bjälklagskant
  

710-021 Tätning mot brand
  

710-022  Tätning for ljudiso., ljudiso. är beroende av bjälklagstjockleken
  

710-101 Stålstomme ändupplag
  
 
710-102 Stålstomme konsolande
  

710-103 Stålstomme bjälklagskant matgjuten bärande u-profil
  

710-110 Stålstomme upplag långsida på primärbalk
  
 
710-121 Stålstomme mellanupplag underliggande primärbalk
  
 
710-122 Stålstomme mellanupplag delvis ingjuten primärbalk
  

710-123 Stålstomme mellanupplag primärbalk typ msi-balk
  

710-200 Trästomme ändupplag på yttervägg
  

710-210 Trästomme upplag längsida på yttervägg
  
 
710-220 Trästomme upplag lägenhetsskiljande vägg
  

710-252 Trästomme knutpunkt lägenhetsskiljande vägg
  

710-301 Betongstomme upplag på jämn betongvägg
  

710-302 Betongstomme upplag på rå betongvägg
  

710-310 Betongstomme upplag långsida på jämn betongvägg
  

710-315 Betongstomme upplag pelardäck
  

710-350 Betong knutpunkt
  

710-362 Varm oventilerad krypgrund