Typdetaljer

Tak med lutning >1 :10

280-110 Takfot
  

280-120 Gavel på skärmtak
  

280-121 Gavel
  

280-130 Nock
  

280-140 Högpunkt på pulpettak
  

280-150 Stum ändskarv
  

280-152 Rörlig ändskarv
  

280-170 Invändig anslutning mot högdel
  

280-171 Utvändig anslutning mot högdel
  

280-172 Invändig anslutning mot högdel
  

280-173 Utvändig anslutning mot högdel