Typdetaljer

Tak med lutning >1 :10

230-110 Takfot
  

230-112 Utstickande takfot
  

230-120 Gavel
  

230-122 Utstickande gavel
  

230-130 Nock
  

230-140 Högpunkt på pulpettak
  

230-150 Stum ändskarv
  

230-152 Rörlig ändskarv
  

230-160 Rörelsefog längs takfallet
  

230-170 Invändig anslutning mot högdel
  

230-171 Utvändig anslutning mot högdel
  

230-172 Invändig anslutning mot högdel
  

230-173 Utvändig anslutning mot högdel
  
 
230-180 Självbärande mittränndal
  Tak med lutning 1:16-1:10

230-111 Takfot
  

230-113 Utstickande takfot
  

230-121 Gavel
  

230-123 Utstickande gavel
  

230-130 Nock
  

230-141 Högpunkt på pulpettak
  

230-151 Stum ändskarv
  

230-153 Rörlig ändskarv
  

230-161 Rörelsefog längs takfallet
  
 
230-180 Självbärande mittränndal