Beräkna Ditt tak med hjälp av Plannjas taktyper

I dokumentet ”Taktyper med mått” kan du klicka på den lilla bilden av din taktyp på sidan 2,
eller navigera med knapparna för att välja taktypen som passar ditt tak. Fyll sedan
i dina uppgifter till vald taktyp. Nu har du skapat ett första underlag för att återförsäljaren
ska kunna ge dig en utförlig offert på ditt tak.

Du kan även besöka Plannjas,”Beräkna mitt tak”. Där kan du själv skapa en kostnadsuppskattning på ett komplett tak inklusive alla tillbehör och takavvattning med de mått ditt eget tak har.

Ladda ner Taktyper med mått

Gå till Beräkna mitt tak