Naturens egen palett
Vi ser det vi tror oss veta, säger arkitekter och färgexperter. Varje människa uppfattar nämligen färger på sitt eget sätt, inte minst utifrån de referenser vi får från naturen. Plannja Colour System utgår från naturens egen palett. De gulaktiga kulörtonerna återfinns i exempelvis jord och sand.

 

Organiskt inspirerad
Klorofyllgrönt gräs, grönskande björkar, röda och gula höstlöv, granbarr, multnade blad och kvistar. Alla har de en organisk gemensam nämnare. I färgens värld har de också samstämmighet i kulörtonerna. Plannja Colour System är ett kulörprogram som samspelar med naturens förändringar under de olika årstiderna.

 

Färger för kontrastverkan
Ljuset och kulörernas samspel gör att färger uppträder olika i förhållande till varandra. Ett mörkt tak kan uppfattas som mycket svart mot en vit fasad, men får ofta en mindre svarthet mot en mer kulört fasad. Plannja Colour System skapar nya möjligheter att spela med färgskalornas likheter och kontraster.