Plannja Polyester

Standardiserat färgsystem

Plannja Polyester är ett standardiserat och ekonomiskt färgsystem med goda egenskaper för glans och kulörhållning. Beläggningen utgörs av två skikt med en total tjocklek på 25 my och är anpassat för profiler på tak och fasad.