Plannja Hard Coat Glossy

Den blanka varianten

Plannja Hard Coat Glossy som är den blanka varianten av Hard Coat och finns på Plannjas takavvattning, Plannja Flex och även som ett alternativ för planplåt.