Plannja GreenCoat BT

Patenterat koncept för organisk ytbeläggning

GreenCoat BT är ett patenterat färgkoncept som baseras på naturliga oljor från växtriket, där upp till 40 procent av traditionella råoljebaserade lösningsmedel har ersatts. Det kallas Bio-based Technology (BT) och resultatet är en ny generation färgbelagd plåt. GreenCoat BT är en kromatfri färgbeläggningen som är speciellt utvecklad för nordiska förhållanden. GreenCoat BT finns i två utföranden: GreenCoat BT med matt yta och GreenCoat Glossy BT med blank yta.


Vårt bidrag till en mer hållbar värld
Ungefär 90 procent av de kemikalier som används idag kommer från fossila oljor och behovet av kemikalier tycks bara öka. Därför är det viktigt att hitta förnyelsebara alternativ. Totalt i Europa används årligen 150 miljoner ton färg för bandlackering. SSAB tillhör de stora förbrukarna och lackerar varje år många miljoner kvadratmeter plåt. Även om SSAB idag återvinner det avdunstande lösningsmedlet som bränsle, har SSAB aktivt drivit forskningen mot förnyelsebara råvaror.GreenCoat BT (Bio-based Technology) är resultatet av ett tioårigt forskningsprojekt i samarbete med svensk industri och forskningsinstitut.


GreenCoat BT – det nordiska alternativet
Bandlackering sker i en sluten och kontrollerad process. Vid lackering med Green Coat BT reagerar den växtoljebaserade tillsatsen med färgen och blir till en del av färgskiktet. Konceptet gör det möjligt att använda en ny typ av polyesterbindemedel vilket ger ett flexibelt och tåligt färgskikt med förbättrad kulör och glanshållning. Green Coat BT beläggningar är utvecklade för att tåla det tuffa nordiska klimatet och är väl testat sedan många år tillbaka.

GreenCoat BT – av naturliga skäl
Genom att ersätta stora delar av lösningsmedlet i färgen med alternativ från växtbaserade oljor får vi inte bara en naturligare produkt. Vi får även en bättre arbetsmiljö med renare luft och miljövänligare framställning. Green Coat BT produkter uppfyller naturligtvis nuvarande och kommande skärpta europeiska kemikalielagstiftning (Reach) och är helt kromatfri. Green Coat bidrar till en mer hållbar värld.

GreenCoat® är ett av SSAB registrerat varumärke och ett patenterat koncept för organisk ytbeläggning.