Kulörer & Beläggningar

Starkare attraktionskraft med Plannjas kulörprogram

Kulörer
Plannjas urval av kulörer kommer från naturens egna färgskalor. Då färg ofta upplevs spontant och i ögonblicket, blir färg till en naturlig del i det arkitektoniska uttrycket. Plannja Colour System integrerar färgerna naturligt som en del i den estetiska helheten.

Beläggning
Ett polyesterbaserat beläggningssystem med en mycket hård och reptålig yta med god kulör- och glanshållning. Faktum är att Plannja Hard Coat hör till byggmarknadens absolut hårdaste beläggningar med en smakfull matt yta. Trots det är plåt belagd med Plannja Hard Coat extremt följsam och formbar. Plannja Hard Coat Glossy är en blank variant.

GreenCoat BT är ett patenterat koncept för organisk ytbeläggning. En betydande del av konventionella lösningsmedel har ersatts av förnybara reaktiva lösningsmedel som framställs av naturliga oljor, exempelvis RME (rapsmetylester).

Plannja Polyester är ett standardiserat och ekonomiskt färgsystem med goda egenskaper för glans och kulörhållning. Beläggningen utgörs av två skikt med en total tjocklek på 25 my och är anpassat för profiler på tak och fasad.